Značaj probiotika

Zanimljiv je podatak prema kojem je unos dobrih bakterija danas milion puta niži nego što je bio u kameno doba. Takva evolucijska promena je za čoveka veliki nedostatak, naročito ako uzmemo u obzir da naše zdravlje uveliko zavisi od stanja crevne mikroflore.

Intestinalni sastav naseljavaju milioni bakterija. Danas znamo da svako od nas u sebi nosi drugačiji profil bakterija i taj sastav smatra se kao „otisak prsta“ svakog od nas. Takođe, poznato je da osobe koje žive u ruralnim krajevima u svojim crevima nose veću količinu i veći broj različitih vrsta bakterija nego osobe koje žive u gradovima. Iako vlada mišljenje da su sve bakterije štetne, mnoge bakterije u crevima su, naprotiv, potrebne i korisne. Bakterije gastrointestinalnog sistema neophodne su za njegovu normalnu fiziološku funkciju, međutim neke mogu biti i potencijalno patogene. Pojednostavljeno možemo reći da smo više bakterije nego ljudi, budući da u našem telu nosimo više bakterijskih stanica nego naših telesnih stanica.

Disbalans javlja kada je ravnoteža crevne bakterijske mikroflore narušena, odnosno, kada „dobre“ i „loše“ bakterije nisu u ravnoteži što može izazvati metabolički ili imunološki odgovor kod čoveka. Zaštitna mikroflora najčešće je promenjena kada se organizam nalazi u stanju stresa ili kod osoba čiju prehranu odlikuje visok unos zasićenih masnoća, crvenoga mesa, namirnica bogatih trans-masnim kiselinama te nizak unos prehrambenih vlakana i drugih vrednih nutrijenata što karakteriše tzv. Savremenu ishranu Poznato je i da promene u sastavu crevne mikroflore mogu uzroci raznih bolesti, poput bolesti probavnog sistema, kožnih manifestacija, autoimunih bolesti pa čak i debljine.

Korisne i štetne bakterije su u stalnoj međuigri, a njihova ravnoteža određuje brojne funkcije u probavnom sistemu i utiče na zdravlje celokupnog organizma. Kao pomoć u „borbi“ protiv loših bakterija, dobrim su bakterijama potrebni prebiotici odnosno nesvarljivi sastojci hrane koji služe kao hrana korisnim bakterijama. „Hranjenje“ dobrih bakterija prebioticima, omogućava im da „nadrastu“ potencijalno štetne bakterije te na taj način pogoduju zdravlju.

Dobre bakterije su fascinantni stanovnici našeg probavnog sistema i zato je važno da ih unosimo blagovremeneo i u dovoljnim količinama.