Matične ćelije su “osnov” izgradnje celokupnog ljudskog organizma.

Od njih nastaju sva tkiva, svi organi – one su izvor života. Imaju fascinantan potencijal da se dele i stvaraju nove tipove ćelija u organizmu. Pored toga što ga izgrađuju, one služe tokom celog života za regeneraciju organizma.

U čemu je njihova tajna?

Matične ćelije mogu da se neograničeno dele i specijalizuju u bilo koji tip ćelija u našem telu. One su posebne jer tačno znaju da pronađu obolelo tkivo u organizmu i regenerišu ga.

Matične ćelije imaju tri ključne osobine:

1.ONE SU GRADIVNA OSNOVA TELA

Matične ćelije su temelj ljudskog organizma. Svi organi i sva tkiva nastali su upravo od njih.

2.OBNAVLjAJU OŠTEĆENO

Glavna uloga matičnih ćelija je da stvaraju i obnavljaju tkivo, ali i regenrišu ćelije oštećene bolestima i povredama, od krvi do bubrega i mišića.

3.IMAJU MOĆ TRANSFORMACIJE

Za razliku od specijalizovanih ćelija koje imaju konkretnu ulogu, matične ćelije su univerzalnog tipa i poseduju fascinantnu mogućnost transformacije u skoro sve ćelije drugačijeg tipa: srčane, nervne, ćelije krvi, bubrega, mrežnjače…

Podela matičnih ćelija

Matične ćelije se dele na:

  • Embrionalne
  • Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce
  • Odrasle matične ćelije

Embrionalne matične ćelije – nalaze se u embrionu i koriste se uglavnom za potrebe istraživanja kako bi se bolje razumela problematika na polju matičnih ćelija.

Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce – nalaze se u krvi pupčane vrpce i potpuno bezbedno i bezopasno po majku i novorođenče se mogu izdvojiti. To su mlade matične ćelije koji nisu bile pod uticajam spoljašnjih uticaja.

Odrasle matične ćelije – njihova najveća koncetracija je u kičmenoj moždini a ima ih i u drugim organima. Uveliko se koriste se za potrebe lečenja, ali im je mana što u sebi nose “tragove prethodnog života” – preležane bolesti, vakcinacije, uticaj spoljne sredine, što ih čini manje vitalnim.

Zašto su matične ćelije jedinstvene?

Mnogo je razloga zbog kojih su matične ćelije iz krvi pupčanika jedinstvene i dragocene. Ipak, najvažnije njene prednosti su to što su one:

BIOLOŠKO BLAGO

Dugo vremena je krv iz pupčanika bacana kao otpad, jer nije bio poznat njihov potencijal. Srećom, naučnici su ga prepoznali i one su danas najdragoceniji dar za lečenje i regeneraciju tkiva.

MLADE

One su stare samo devet meseci i potpuno su zaštićene od spoljnih uticaja i starenja.

MOĆNE

Mogu da prerastu u bilo koju od 220 tipova ćelija u našem telu.

POTENTNE

Mogu neograničeno da se dele, ostajući i dalje neizdiferencirane.

JEDINSTVENE

U potpunosti odgovaraju detetu od kojeg su sačuvane.

Gde se nalaze matične ćelije u telu?

Matične ćelije još mogu da se pronađu u organima i tkivima, kao što su jetra, creva, koštana srž, krv, mišići, koža, mozak…

O čemu bi trebalo da razmislite pre nego što donesete odluku?

Glavni razlog zbog kojeg se roditelji odlučuju za čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika svoje bebe je zdravstvena sigurnost deteta u godinama koje dolaze. O ovoj dugotrajnoj investiciji u zdravlje cele porodice važno je doneti pravu odluku i izabrati najstabilniju kuću za čuvanje vrednog biološkog materijala tako dug vremenski period.

Budući roditelji koji donose ovu odluku često sebi postavljaju mnoga pitanja na koja je teško pronaći objektivne i realne odgovore i sagledavaju razloge za i protiv čuvanja matičnih ćelija. Bebac izdvaja najvažnije činjenice koje morate da uzmete u obzir kada odlučujete kome ćete poveriti najdragoceniji biološki materijal svog deteta i iskoristitri šansu koja se pruža samo jednom u životu – na samom porođaju.

Razlozi ZA

Matične ćelije iz pupčanika mogu da spase nečiji život

Krv iz pupčane vrpce novorođenčeta je bogata matičnim ćelijama koje mogu da se transformišu u razne vrste ćelija u organizmu. One se koriste za lečenje različitih bolesti, pre svega krvnog i imunog sistema, nervnog sistema i metaboličkih poremećaja. Iako svaki čovek ima više izvora matičnih ćelija (koštanu srž, krv, masno tkivo i svako tkivo i organ u organizmu), krv iz pupčane vrpce je dostupna, a procedura njenog prikupljanja je potpuno bezbolna. Osim toga, s obzirom na to da je „mlada“ koliko i sama beba, lakše se prihvata u organizmu prilikom transplantacije. Ako se detetu vraćaju njegove matične ćelije, podudarnost je 100% i ne postoji mogućnost da ih organizam odbaci.

Lečenje matičnim ćelijama iz pupčanika je sve uspešnije

U poslednjih 10 godina, lečenje matičnim ćelijama iz pupčanika je postalo sve efikasnije. Naučnici i lekari su usavršili procedure, saznali više o pravilnom doziranju i pružanju bolje terapije pre same procedure.

Krv iz pupčanika je uvek dostupna

Ako ste ih sačuvali u privatnoj banci i po odgovarajućim standardima, matične ćelije iz pupčanika bebe će uvek biti dostupne bebi, ali i celoj porodici. Niko drugi ne može da ih koristi, niti će biti upotrebljene za istraživanja, kao što je to slučaj ako se matične ćelije čuvaju u javnoj banci.

Spisak bolesti koje se leče se stalno produžuje

Veliki bolnički centri koji se bave lečenjem pronalaze nove načine da leče nove bolesti, kao što su posledice nedostatka kiseonika na porođaju, hidrocefalus, autizam, dijabetes, urođene srčane mane…

Razlozi PROTIV

Matične ćelije iz pupčanika ne mogu da izleče sve bolesti

Ako se beba rodi sa genetskim poremećajem, onda će i matične ćelije imati isti genetski materijal i neće moći da se upotrebe za lečenje tog deteta. Međutim, matične ćelije iz pupčanika brata ili sestre mogu da se upotrebe za tu bebu. Isto tako, ta beba može da pomogne nekom drugom članu porodice da se izleči njenim matičnim ćelijama iz pupčanika.

Finansijska ograničenja

Pripreme za dolazak bebe na svet su veliki finansijski teret za većinu porodica. Zbog toga je važno da se, pre nego što donesete odluku o čuvanju matičniih ćelija iz pupčanika, raspitate o načinu i vremenu plaćanja. Banke matičnih ćelija nude mogućnost plaćanja na rate, beskamatne kredite za roditelje, plaćanje takse za izvoz krvi, kao i plaćanje tek nakon što se potvrdi da su matične ćelije uspešno sačuvane. To omogućuje većini porodica da uklope čuvanje matičnih ćelija u svoj budžet.

Većina sačuvanih uzoraka se ne iskoristi

Ovo je nešto čemu se svi roditelji nadaju i priželjkuju.

Beba je zdrava, kao i njena porodica.

I neka tako i ostane.

Tekst preuzet sa sajta: www.bebac.com