Kosti se formiraju u detinjstvu i mladosti sve do 25.-e godine života i kao takve ne menjaju se sledećih desetak godina. U toj dekadi se dostiže maksimum koštane mase. Nakon tog perioda gustina kostiju se postepeno smanjuje. Kost je tkivo koje se stalno obnavlja i kad taj proces uspori i prestane formiranje nove koštane mase, dolazi do osteoporoze usled nedovoljnog unosa kalcijuma, neadekvatne ishrane i promenjenog hormonskog statusa. Počinje razmekšavanje odnosno šupljikavost koštanog tkiva, tj. osteoporoza.

Najčešće se javlja kod žena i muškaraca starijih od 50 godina. U Srbiji je pogođena svaka treća žena i svaki šesti muškarac. Početak preventivnog tretmana mora biti pre nego što se pojave bolovi u kostima i zglobovima, otežana pokretljivost, smanjenje telesne visine, jer u većini slučajeva ova bolest se otkrije najčešće kada dođe do povrede kičmenih pršljenova. Najveći faktor rizika je starost i genetika. Lekovi poput kortikosteroida i antiepileptika ubrzavaju gubitak koštane gustine. Dijagnoza se uspostavlja osteodenzimetrijskim pregledom na DEXA aparatu. Na taj način se utvrđuje stanje pacijenta sa izveštajem u kojem se koštana gustina prikazuje krivom i poljem, pokazujući da li je situacija normalna ili su kosti u fazi osteopenije (stanje koje prethodi osteoporozi) ili je u pitanju osteoporoza. Ove dve faze ukazuju na proces koji treba lečiti.

Kako bi izbegli i jedno i drugo stanje veoma je važna fizička aktivnost, unos proteina, kalcijuma i vitamina D. Takođe treba napomenuti da su štetne navike poput pušenja, unosa alkohola, genetska predispozicija i starosno doba posle pedesete godine faktori rizika, pa starije osobe moraju biti pod kontrolom lekara, jer prelomi mogu dovesti do invaliditeta, naročito kada se radi o prelomu kuka, kada nažalost jedna petina osoba može umreti u prvoj godini nakon preloma kuka. Preporuka i savet lekara je da svaka žena starija od 65 godina uradi osteodenzitometriju.

Danas imamo na raspolaganju vrlo efektne lekove, tako da nakon najmanje jednogodišnje terapije treba uraditi DEXA kontrolu. Ako se osteoporoza ne leči, degeneracija kostiju se nastavlja, kosti postaju sve bolnije i krtije.

Prevencijom i lečenjem osteoporoze doprinećete i očuvanju svih ostalih organa. Svako može poboljšati svoje stanje, tako što će unapred sprečiti da dođe do povreda, lomova i zavisnosti od drugih. Veoma je važno da treće doba proživimo bezbolno, kvalitetno i spokojno.

Pripremila: dr ph spec. Nina Dimitrov