Šta je važno da znate o karcinomu grlića materice?

U gotovo svim delovima sveta na drugom mestu svih zloćudnih tumora žena je rak grlića materice, a po učestalosti ga nadmašuje karcinom dojke. Godišnje od 100.000 žena oboli 30-35 žena. Najčešće obolevaju žene starosti od 30-49 godina. U svetu godišnje oboli oko 500.000 žena, od kojih polovina umre.

Grlić materice, po anatomskom položaju, je najdostupniji pretragama, tako da je šteta da se jedan tako dostupan organ tela zanemari. Presudnu ulogu u ranom postavljanju dijagnoze nemaju vrhunski lekari i moćna medicinska oprema, nego odlazak žene na redovan ginekološki pregled. Svako abnormalno krvarenje bilo nakon odnosa, između menstruacija, a naročito u postmenopauzi zahteva ginekološki pregled.

Faktori rizika su faktori koji povećavaju šansu da se razbole i to su:

  1. Polno prenosive infekcije (hlamidija, herpes, HPV infekcija).
  2. Ishrana oskudna folatima, karotenom, vitaminom C.
  3. Rana dob stupanja u seksualni odnos.
  4. Veliki broj seksualnih partnera.
  5. Trudnoća u ranim godinama života.
  6. Veliki broj porođaja.
  7. Pušenje cigareta.
  8. Lekovi koji utiču na smanjenje imuniteta.
  9. Hemioterapeutici.
  10. Preterano konzumiranje alkohola.

Povezanost HPV infekcije i karcinoma glića materice je odavno poznata. 80% seksualno aktivnih žena se tokom života inficira HPV virusom jednom ili više puta. Kod većine žena dolazi do spontane eliminacije virusa bez simptoma. Ali kod određenog broja žena dolazi do premalignih promena a i karcinoma. Premaligne promene prolaze kroz stadijume CIN 1, CIN 2 i CIN 3.

Vremensko napredovanje od CIN 1 do CIN 3 je oko 58 meseci.

Od CIN 2 do CIN 3 je oko 2 godine.

Prisustvo HPV virusa kod premalignih promena:

            za CIN 1 je 44-77%

            za CIN 2 je 69-91%

            za CIN 3 je 86-100%

            za karcinom je 67-98%

Smatra se da od premalignog stadijuma do karcinoma je vremenski period oko 7 godina, sa manjim ili većim oscilacijama.

Prevencija HPV infekcije je jako važna, ali je povezana sa brojnim problemima kao što je laka prenosivost virusa, a i infekcija prolazi asimptotski.

PREVENCIJA:

Zdravstvena prosvećenost sa posebnim akcentom na zaštitu od polno prenosivih bolesti (primena barijerne kontracepcije tj. primena kondoma).

Redovni preventivni godišnji ginekološki pregledi seksualno aktivnih žena što podrazumeva uzimanje Papanikolau testa, kolposkopski pregled i eventualno uzimanje brisa na HPV.

Rano otkrivanje, adekvatno i dovoljno dugo lečenje infekcije, kao i svih promena na grliću (što podrazumeva i rascepe grlića nastalih kao posledica porođajne traume).

Vakcinacija HPV vakcinom.

Tekst pisala: spec dr med Olivera Sentin