Moderno doba uslovilo je novu sliku rada u apoteci. Još od prvih fakultetskih dana bila sam okružena pričama i stavovima starijih kolega i profesora, kako je nekada uloga farmaceuta bila drugačija, kako se aktivnosti farmaceuta u sistemu zdravstvene zaštite danas ne vide na isti način. Umesto da se razočaram i obeshrabrim da se upustim u svet farmacije nakon završetka studija, otvorila sam drugačija pitanja. Svet je poprimio nove okvire, pomislih, zašto ne bi i pogled na farmaceutsku praksu? Zašto se manje priča o lepim stranama naše profesije? A ima ih mnogo. Ne, to nisu ružičaste naočare, to je moj izbor kako gledam na apotekarski posao. To je moja odluka da nastavim da kroz rad u apoteci razvijam znanja i veštine stečene tokom školovanja. Izgrađivanje ličnog profesionalnog stava i učenje profesionalnog ponašanja i odgovornosti, ima svoj najveći pečat, mišljenja sam, upravo kroz rad u apoteci.

Ljubav prema farmaciji se teško objašnjava, mnoge kolege/nice to najbolje znaju. Za mene lično, ona predstavlja spoj konvencionalne medicine, nauke i prirode, spoj istinske lepote i zdravlja, nege spolja i iznutra, sticanje znanja i praktično deljenje istog. Svi se slažemo da su nam na putu izbora karijere i profesionalnog puta, dragocena iskustva drugih, starijih. Ja sam imala sreću, rekla bih, što su ta profesionalna iskustva najbližih, bila upravo najlepše priče iz farmaceutske struke, apotekarske prakse. Još kao malu, baka me je naučila da nikada ne legnem da spavam, a da pre toga ne očistim svoje lice i nanesem hidratantnu kremu. Sa svojih 14 godina nisam mogla da vidim jasnu sliku važnosti ovih koraka, ali danas, sa 26 godina, shvatam. Priče o dobroj apotekarskoj praksi i izgrađene navike o nezi i brizi o zdravlju dovele su me, sigurna sam, do odabira studija. Bilo je, i sa moje strane tokom studija, pitanja i dilema o izmenjenoj ulozi farmaceuta u današnjem društvu i o tome kako više nije isto kao nekada. Na njih me je uvek čekao isti, čvrst stav i odgovor moje bake, magistre farmacije: ’’Nije isto, složiću se, ali je misija i uloga farmaceuta u apoteci bila i biće uvek ista – a to je farmaceutska zdravstvena zaštita i briga  o pacijentu, njegovom zdravlju. Znanje koje stičemo na fakultetu je uvek primenljivo i treba da je usmereno ka unapređenju zdravlja i kvaliteta života, a važnost savetovanja pacijenta o prevenciji i kontroli bolesti, načinu primene leka, kao i promocija zdravlјa i zdravog načina života, ne može da bude drugačija, ista je i velika, kao nekada.’’ Menjanju se trendovi, uvode nova pravila, ali srž naše profesije je ostala ista. Osno­va far­ma­ce­ut­ske zdrav­stve­ne za­šti­te je u in­ter­ak­ci­ji sa pa­ci­jen­tom i naše stručne kompetencije, kao magistara farmacije, se razvijaju radom u apoteci.  Lepota poziva je da možete posle radnog vremena da odlazite kući sa saznanjem da ste tog dana mnogo učinili na promociji zdravlja, da ste informisali i savetovali pacijente o lečenju, primeni leka, kao i mnogima pružili nadu za ozdravljenje,  podršku,  razmenili lepu reč.  Da je za to saznanje i lepo profesionalno osećanje danas bila zaslužna i samo jedna osoba, to je ono što treba da se pamti. To je bila poruka moje bake, koja će, verujem, uvek biti urezana u moje pamćenje.

Nakon završenih studija mnoge kolege/inice nemaju jasnu ideju gde bi voleli da rade, kao ni koje su karijerne mogućnosti u apotekarskoj ustanovi. Kako je lično iskustvo uvek najmerodavnije za donošenje odluka, preduzela sam prvi korak. Odlučila sam da se lično uverim u stanje i položaj farmaceuta u sistemu zdravstvene zaštite. Prilika da upoznam rad u apoteci kroz obavljanje farmaceutske prakse u AU Cvejić je prilika koju nisam želela propustiti. Upoznavanje sa radom u apoteci, posvećenim mentorima, susretanje sa odgovornostima farmaceutskog posla, asortimanom kojim apoteka raspolaže, saradnja sa drugim jedinicama, razgovori sa pacijentima. Sve je to deo farmaceutske prakse koja mi je,  ovde, u Apoteci Cvejić, potvrdila istinitost onih lepih priča o našoj profesiji, otvorila vidike o napredovanju i potvrdila mišljenje da je apotekarski posao i dalje cenjen i veoma važan deo našeg zdravstvenog sistema. Kada odaberete da radite u zdravstvenoj ustanovi koja vas  ceni i pruža sve alate sa kojima sutra možete da profesionalno i savesno obavljate svoj posao – uradili ste pravu stvar. To sam naučila na ličnom primeru i pronašla odgovor gde želim da usmerim svoju karijeru. Važno je da se sami postaramo da je usmerimo tamo gde osećamo da možemo najviše da postignemo.