Bez obzira na nivo menadžmenta (niži, srednji ili najviši) - na menadžerskim pozicijama nalazi se samo nekolicina, naspram mnoštva pojedinaca koji su sledbenici u svakoj kompaniji. Samim tim je logično i da je za menadžerske pozicije neophodno da budete pojedinci sa izuzetnim liderskim veštinama.

Karijerni put menadžera moguće je graditi unutar jedne kompanije, ali i kroz više različitih organizacija. Ne mogu da tvrdim da i jedan od ta dva karijerna puta ima više prednosti u odnosu na drugi. Kada ste u jednoj kompaniji od starta karijere i kroz istu se krećete ka višim pozicijama, njeno poslovanje poznajete vrlo temeljno, što je svakako prednost, ali sa druge strane,  više različitih sistema pružiće vam više različitih iskustava - time postajete kreativniji prilikom rešavanja problema i donosite diverzitet. Po mom mišljenju idealno je da u timu jedne kompanije budu pojedinci sa oba karijerna puta.

Osnovni zadatak menadžmenta je da učini ljude efikasnim, da ostvaruju svoje definisane i merljive ciljeve. Za menadžere nije najbitnije kako se stvari odvijaju kada su prisutni, već kako se odvijaju kada nisu prisutni. Morate postaviti procedure, morate graditi sistem, a sistem ne sme zavisiti od pojedinca. 

Pri merenju menadžerske uspešnosti, faktori koji najviše posmatramo su: 

- učinak
- kvalitet
- vreme
- troškovi
- profit

Menadžer sa dobrim menadžerskim veštinama realizuje misiju i viziju kompanije, stara se o ostvarenju ciljeva na vreme i sa manje prepreka. Menadžer brine o interesima kompanije, ali i o interesima svojih saradnika, što stvara izazov za konstantim pravljenjem ravnoteže između ovih interesa.  Menadžment vrlo često prate stalne promene, dodatne odgovornosti i rastuća očekivanja. Da biste bili uspešan menadžer morate stalno raditi na povećanju svoje fleksibilnosti, proširiti svoje menadžerke veštine i kontinuirano sticati nova aktualna znanja.

Poželjne osobine u poslovnom svetu, istovremeno neophodne za pozicije regionalnih menadžera su:

  •  Donošenje odluka/neustrašivost - Ne propuštajte priliku da donosite odluke, ma kako jednostavne bile danas. 

    · Razvoj kritičkog/analitičkog mišljenja je ključan za to da one budu ispravne. Ako se pokaže da je odluka pogrešna, naučite iz nje i nastavite dalje. Lider mora znati i moći da donosi teške odluke.

Lider preuzima odgovornost za posledice sopstvenih odluka - na način da su greške samo njegove, uspeh je timski.

  •  Efikasna komunikacija - Razvijajte svoje veštine komunikacije. Vi možete u svojoj glavi da imate ideju kako neki posao treba da izgleda, kako neki projekat treba da se odradi, ali Vi morate da znate da prenesete tu ideju na vaše saradnike. Naučite da pričate priče, ali još važnije naučite da stvarno slušate. Učestvujte na konferencijama, edukacijama, upoznajte nove ljude, savladajte veštine javnog govora.
  •  Motivisanje drugih - Budite pokretač promene koju želite da vidite u svom timu. Ljudi imaju tendenciju da se ušuškaju u poznato, navike se teško menjaju i potrebna je izuzetna volja lidera i neverovatni napori da motivišete pojedince da prihvate i sprovedu promenu. Budite proaktivni i gradite pozitivan stav.
  •  Doslednost -  Morate raditi ono što govorite. Morate sopstvenim primerom pokazati svom timu šta je prihvatljivo odnos prema poslu. Ljudi moraju da vam veruju.

 “Ne čujem šta govoriš, od onoga što činiš.”

  •  Delegiranje zadataka - Veština koju mnogi lideri sebi ne dozvoljavaju smatrajući da sve znaju najbolje. Nikada ne pomislite da vi kao lider, kao menadžer morate da uradite svaki zadatak sami jer niko sem vas to neće znati dovoljno dobro da uradi. To naprosto nije istina, zapravo svi ljudi, ako se dobro obuče i ako im date priliku, moći će da urade posao kako valja, samo je poenta da vi kao lider imate dovoljno poverenja da delegirate posao vašem timu. 
  • Savladajte veštinu efikasnog upravljanja vremenomProkrastinacija je najlakši način da sabotirate ostvarenje sopstvenih ciljeva. Svaki lider mora da ima izražene organizacione sposobnosti. Ne rasipajte svoje vreme na trivijalne stvari, vreme je najvrednija valuta koju imate.
  •  Sposobnost neprestanog učenja i razvoja - Ukoliko lider želi da razvija ljude i organizaciju koju vodi, neophodno je da i sam nastavi da uči i da se razvija. Znanje je moć. U svetu koji se neprestano menja, stalno sticanje novih znanja je imperativ za svakog lidera. Nikada ne prestajte da učite. Neumorno skupljate znjanja i iskustva neophodna za ostvarenje vaših ciljeva. Ovo je ključno ukoliko želite da ostanete na putu uspeha. Znanje je nešto što Vam niko ne može oduzeti.

“Ne postoji tako moćan učitelj kao što je iskustvo.”

Da li je rad na menadžerskim pozicijama ono što vi vidite kao uspeh na vašem karijernom putu? Ako želite da krenete putem uspeha, najvažnije je da na samom početku definišete šta je to za vas uspeh. Vaša ideja o tome će se, moguće, menjati tokom vremena. Za nekoga će definicija uspeha biti isključivo finansijska nadoknada, nekome će biti sticanje znanja i stalna prilika za lični razvoj, nekome je to balans sa porodičnim ulogama... Bitno je da znate da uspeh nije ono što je neko drugi definisao za vas, bez obzira da li je to vaš roditelj, prijatelj, profesor…Vaša ideja uspeha treba da bude ono gde se vi osećate dobro i ispunjeno. 

Gde god da u budućnosti vidite sebe, ohrabrujem vas da vać danas grabite nova znanja, stičete nove veštine, skupljate iskustva i ostvarujete kontakte. A kada stignete tamo gde želite, nadam se da će odgovor na pitanje da li vas vaša destinacija usrećuje, biti pozitivan! Do tada budite aktivan učesnik a ne posmatrač na vašem karijernom putu. 

Zorka Obradović, spec.farm.

Regionalni menadžer

Apotekarska ustanova Cvejić